Film: Bokstavlek på Nidarvoll skole

I denne filmen ser vi hvordan førsteklassinger deltar i ulike bokstavleker ute. Med en aktiv deltakende pedagog motiveres barna til å bruke bokstavkunnskapen sin på ulike måter i samspill og lek med jevnaldrende.

Sitt sammen i grupper på 3-5 personer etter filmen:

  • Hvilke bokstavleker eller aktiviteter kan dere gjøre sammen med de eldste barna i barnehagen og de yngste elevene i skolen. Diskuter hvordan og hvorfor disse lekene kan være med på å skape kontinuitet og sammenheng for barna.
     
  • Hva må til for å skape en god pedagogisk sammenheng i læringsløpet gjennom lek og aktiviteter?

Skriv ned gruppas idéer på Post-It-lapper. Skriv en idé på hver lapp. Ranger og plasser lappene ut ifra hvilke idéer dere ønsker å prøve ut i både barnehagen og skolen. Bli enige om minst tre bokstavleker som dere prøver ut før neste samling.