Aktivering av forkunnskap: Samarbeid

Dere skal snart få se en film om samarbeid i overgangen fra barnehage til skole. Før filmen skal dere forsøke å svare på følgende spørsmål. Noter svarene individuelt.

  1. Hvilke endringer må barnet mestre i overgangen fra barnehage til skole?
  2. Hva vil du si at en god overgang for barnet innebærer?
  3. Hvilket ansvar har barnehage- og skoleeier i dette samarbeidet?
  4. Hva må ligge til rette for å få til et godt samarbeid mellom barnehage- og skoleeier?
  5. Hvilke tiltak kan skape sammenheng i overgangen?