Lesestrategier i arbeid med lovtekst: Prøv ut i praksis

Velg en tekst elevene skal lese. Det kan være fra læreboka eller en annen relevant tekst. Prøv ut en av lese- og/eller skrivestrategiene fra filmen i egen undervisning. Hent gjerne ideer fra opplegget fra filmen.