Lesestrategier i arbeid med lovtekst: Diskusjon

Lesestrategier i din praksis?

Gå sammen i grupper på 3-4 personer og diskuter kort spørsmålet nedenfor.  

  • Hvilke utfordringer ser du i det å tilrettelegge for at elevene kan forstå yrkesfagteori?