Helse og oppvekstfag: Erfaringsdeling

Oppdraget frå forrige samling handla om å tenke gjennom erfaringar med elevane sine tilbakemeldingar når dei skal lese fagtekst. Del notata dine i par eller i gruppe. Diskuter til slutt på kva område de ser at de som lærarar kan bidra for å auke lesemotivasjonen til elevane.