Fagfilm: Leseprosessen

Vi skal nå sjå ein kort film der universitetslektor Edit Marie Asperanden introduserer leseprosessen og planleggingsverktøyet «Leseplanleggjaren».

«Leseplanleggjaren» synleggjer at lesinga ikkje kan vere ein lausriven aktivitet, men må sjåast i samanhengen med mål, arbeidsmåtar og vurdering. Som del av planlegginga deler vi inn lesinga i ein før-, under- og etterfase. Dette kan vi kalle for leseprosessen.