Leseopplæring og lærerens rolle: Prøv ut i praksis

Prøv ut noe av det dere har lært i denne økta. Bygg gjerne videre på det du prøvde ut etter økt 1. Planlegg hvordan du vil gå fram for å modellere ny strategi/arbeidsmåte for elevene og beskriv trinnvis hva du gjør og hvorfor du gjør det. Etter at du har gjennomført opplegget, kan du skrive en kort logg om hvordan det gikk.