Leseopplæring og lærerens rolle: Diskusjon

Lærerrollen - i din praksis? 

Gå sammen i grupper på 2-3 personer. Diskuter spørsmålene nedenfor. Oppsummer gjerne i plenum: 

  • Hva synes du er viktig å være bevisst på i rollen som lærer når elevene dine skal lære nytt stoff, nye arbeidsmåter eller nye ferdigheter? 
  • Hva forbinder du med ”modellering” i undervisningen?