Å være lese- og skrivelærer i fag. Oppdrag: Kartlegging av lese- og skrivepraksiser

Tenk igjennom egen undervisningspraksis og registrer tidsbruk:

Hvor ofte får elevene trening og veiledning i å lese, skrive og ytre seg på fagrelevante måter i klasserommet? (Lekser skal ikke medregnes.)

Noter ned i skjema (kan lastes ned nederst på siden) omtrent hvor mange minutter av undervisningstiden du bruker i løpet av en periode på de ulike aktivitetene.

 

Noter også hva slags type aktivitet. (se eksempel)

Dere må velge mellom to ulike måter å løse oppdraget på, avhengig av om dere tar alle tre øktene i ett, eller om dere velger å ta de tre øktene over tre samlinger.

 

Alt. 1.  Benyttes om dere gjennomfører alle tre øktene i ett:

Ta utgangspunkt i undervisningen i ett fag for en dag/en uke som anslå hvor mye tid du bruker til lesing, skriving, muntlighet og arbeid med ord. I kolonnen helt til høyre kan du notere ned tid brukt til andre læringsaktiviteter.

 

Alt. 2.  Benyttes om de tre øktene gjennomføres over tid (tre samlinger med en eller flere ukers mellomrom):

Ta utgangspunkt i undervisningen i et fag over en periode, f.eks 2-3 dager eller en uke. Noter ned hvor mye tid du bruker til lesing, skriving, muntlighet og arbeid med ord. I kolonnen helt til høyre kan du notere ned tid brukt til andre læringsaktiviteter.