Å være lese- og skrivelærer i fag: Kort introduksjon av økta

Målet for økta er å få en felles forståelse av hva som menes med grunnleggende ferdigheter og få økt bevissthet om hva som kjennetegner lesing og skriving i eget fag.

Oppgave til filmen:

Filmen du nå skal se viser språk, lesing, skriving i mange ulike situasjoner. Vi ser at barnehage og skole spiller en sentral rolle. Velg ut to scener som illustrerer hvorfor lesing og skriving er viktig for livslang læring, en scene fra dagliglivet og en scene fra skole- eller arbeidsliv.