Prøv ut i praksis: Å undervise og veilede elever med lesevansker

Velg ut ett eller flere element fra det du er blitt presentert for i denne økta som du vil prøve ut i egen undervisning. Planlegg dette sammen med kollegaer.

 

Bruk gjerne filmressursene under om teknologi i praksis til inspirasjon. 

Film 1: Å bruke mobiltelefon til å skanne et dokument og få det opplest og oversatt. 

  • I filmen brukes appen Google-oversetter som finnes både for apple- og androidtelefoner.

Film 2: Lesestrategiar ved opplesing av tekst i Adobe Acrobat Reader

 

Forslag til videre lesing: Fuglestad, Hoem og Håland (2017) God leseplanlegging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.