Refleksjonsoppgave: LST-funksjoner til skriving

Gruppeoppgave:

Hvordan ser du for deg at elever, ved å ta i bruk disse funksjonene, blir mer motivert for skriving, opplever større grad av mestring og at både tekstproduksjonen og kvaliteten på det de skriver blir bedre på sikt?