Oppdrag: LST- funksjoner til skriving

  • Prøv ut LST-funksjonene til skriving i en konkret skriftlig oppgave som du har planlagt å ha i undervisningen.
     
  • Vurder hvordan elevene kan ta i bruk funksjonene i skriveprosessen (før, under, etter skriving).
     
  • Evaluer sammen med elevene hvilke muligheter funksjonene gir og hva de synes fungerte best.