Diskusjon: Hva er språkvansker?

Gå sammen i grupper: Diskuter momentene dere har notert. 

  • Hvilke erfaringer har dere med tilrettelegging for elever med språkvansker?
  • Hva trenger du å lære mer om?

Individuelt: Se på lappen med navn fra første øktelement: 

  • Hvordan vurderer du navnene på lappen etter fagfilmen?
  • Vil du føre på flere og/eller andre navn?