Aktivering av forkunnskap: Hva er språkvansker?

Diskuter i grupper: 

  • Hvordan forstår dere begrepet utviklingsmessige språkforstyrrelser? Sett opp noen punkter dere mener er beskrivende for denne elevgruppen.

Individuelt: 

  • Hvilke elever i klassen din mener du kan ha en språkvanske? Noter deg navnene på en lapp.