Prøv ut i praksis: Helhetslesing som struktur

Finn en tekst du tenker er passende til en elev/elevgruppe du underviser. Det kan være en tekst valgt med tanke på:

  • faglig innhold
  • elevens interessefelt
  • hvorvidt den er anvendbar i daglige gjøremål
  • nytte i arbeidslivet

Vurder teksten ut fra ulike prinsipper,

  • at den tar om lag 5 – 10 minutter å lese gjennom.
  • at minst 80% av ordene være greie å lese for eleven.

 

Prøv ut lesing av teksten sammen med eleven(e). Hvilke muligheter for læring gir teksten? 

Hvilke erfaringer gjorde du?

Her finner du læringsmål i lesing og skriving og beskrivelser av lesing og skrivng i hverdagen, utgitt av Kompetanse Norge.

Her finner du læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1 – 3.