Erfaringsdeling: Helhetslesing som struktur

I forrige språkløyperøkt fikk dere følgende oppgave: «Velg én elev du har ansvar for. Fyll inn i skjemaet «Bruk av tekster i hverdagen» som ligger vedlagt til økta».

Se på hvordan arbeidet med denne typen lesing og skriving kan legges inn i elevens mål og i undervisningen. Legg fram for hverandre i små grupper og diskuter. Oppsummer i plenum.