Refleksjonsoppgave: Bruk av lydbøker og digitale tekster i undervisningen

Pararbeid:

  • I hvor stor grad brukes det digitale lærebøker på skolen? Hvilke fordeler og/eller ulemper ser dere med å bruke digitale lærebøker i undervisningen?
     
  • Hvordan kan dere legge til rette for at tekster blir digitalt tilgjengelig for elever i alle fag?
Tankekart kommer.