Erfaringsdeling: Bruk av lydbøker og digitale tekster i undervisningen

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økt 3, der elevene skulle få erfaring med å bruke opplesingsfunksjonen.

Faktaark: Oversikt over tiltak i stortingsmeldingen Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet)

Skolealder er ikke tidlig nok Det går an å avdekke risiko for språkvansker allerede før barna begynner på skolen. Kronikk av professor emeritus Turid Helland, UiB og Wenche Andersen Helland, PhD, Helse Fonna
Bergens Tidende 10.10.2016