Prøv ut i praksis: Å arbeide med kreativ skriving

Samarbeid om å planleggje og gjennomføre eit undervisningsopplegg for ein eller to undervisningstimar der de kombinerer kreativ skriving med selektiv respons. 

På Nynorsksenteret sin nettstad kan de finne fleire gode forslag til kreativ småskriving i klasserommet.

For meir inspirasjon, sjå filmen under med forfattar og skrivelærar Marianne Clementine Håheim. Ho deler erfaringane sine med kreativ skriving og gjev ei viktig påminning om at kreativitet er viktig i skolen. 

Erfaringsdeling:

Avtalt eit tidspunkt for når undervisningsopplegget skal vere gjennomført, og del erfaringar med det arbeidet du har gjort sidan sist.  

  • Korleis fungerte undervisningsopplegget ditt?
  • Korleis vil de arbeide vidare med kreativ skriving i skolen?