Fagtekst: "Les nye nynorske bøker i ungdomsskolen"

Les teksten  «Les nye nynorske bøker i ungdomsskolen» av høgskolelektor Reidun Kydland, Nynorsksenteret som inneheld både ein argumentasjon for å lese nye nynorske bøker, og ei liste med aktuelle bøker for ungdomsskolen.

Diskuter verdien av at elevane les nynorske tekstar, og korleis det kan hjelpe dei med skriving.