Refleksjonsoppgave: Læreplanarbeid

Læreplanarbeid alene eller sammen med kollega med samme fag:

  • Hvordan er lesing og skriving og muntlighet som grunnleggende ferdighet beskrevet i det faget du underviser mest i?
  • Hvilke tekster er sentrale og hva slags type lesing, skriving og muntlighet er fagrelevant?

For skoler som er godt i gang med å integrere lesing og skriving i fag kan læreplanarbeidet brukes til å få oversikt over hvor langt en har kommet i arbeidet.

Bruk eget arbeidsark. Se eksempel fra Naturbruk. Begge kan lastes ned (se nedenfor).