Oppdrag: Valg av tekst

Introduksjon til mellomarbeid

Når vi skal vurdere elevers ordlesing er det anbefalt å la elever lese aldersadekvat tekst eller deler av tekst (kontekstuell lesing) fremfor å lese enkeltord. Det kan være utfordrende å finne tekster som er overkommelige, vekker interesse og som samsvarer med elevens ferdigheter i ordavkoding. Se etter andre tekster enn sakprosa eller fagtekster, som ofte har en refererende form og som ikke inviterer til å lese med innlevelse. Tekster som egner seg til fremføring er fortellinger, sangtekster, dikt, viser og replikker til skuespill. Hver karakter bør ikke ha for mange replikker etter hverandre. Det er kjekt for elevene dersom teksten er humoristisk.

Mellomarbeid (kan gjøres i grupper)

Finn en tekst som du/dere mener kan egne seg til øving for en av dine elever som strever med leseflyt.