Å lede gode skriveprosesser: Refleksjon

Et sentralt budskap i filmen «Gode skrivestrategier» er at elevene må få eksplisitt skriveopplæring i alle fag og at de trenger støtte og veiledning gjennom hele skriveprosessen. Undervisningsopplegget i filmen tar utgangspunkt i kompetansemål fra samfunnsfag, men grepene som blir brukt er også overførbar til skriveopplæringa i andre fag og på andre trinn.

Dere skal nå gå i grupper og diskutere følgende spørsmål. Etterpå oppsummerer dere kort diskusjonene i plenum.

Med utgangspunkt i filmen, diskuter følgende spørsmål i grupper: 

  • På hvilke måter legger læreren i filmen til rette for at elevene skal kunne utvikle seg til gode skrivere?
  • Hvilke grep er overførbare til din undervisning?
  • Hva oppnår vi med å drive skriveopplæring på denne måten?