Å lede gode skriveprosesser: Prøv ut i praksis

Til neste samling skal dere planlegge og prøve ut et større eller mindre skriveforløp der dere bevisstgjør elevene på at en skriveprosess har ulike faser. I hver av fasene er det ulike strategier som vil være mest hensiktsmessige.

 

Planlegg og prøv ut:

  • Du skal planlegge et skriveforløp i ett av fagene dine. Del opp skrivearbeidet i faser, og vær bevisst på at det er du som skrivelærer som skal lede elevene gjennom de ulike fasene.
  • Alternativt kan du planlegge å lede elevene dine gjennom en fase av skriveprosessen.

 

Erfaringsdeling:

Del dine erfaringer fra utprøvingen med kollegaene dine.

  • Hva fungerte godt, og hvorfor gjorde det det?
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?