Fagfilm: Etterlesingfasa - oppsummering

I denne fagfilmen viser Edit Marie Asperanden kva rolle oppsummeringa har i etterfasa og korleis læraren kan binde saman arbeidet i før- og etterfasa. Det blir gitt eksempel på ulike arbeidsmåtar elevane kan ta i bruk for å oppsummere fagstoffet.