Etterlesingsfasa: Oppdrag til neste samling

I gruppearbeidet i den andre refleksjonsoppgåva delte de ulike metodar for oppsummering. Prøv ut minst to og reflekter over kva oppsummering har å seie for elevane sitt læringsutbytte.  Diskuter gjerne med klassa kva dei meiner. Erfaringane skal du dele på neste samling. Start planlegginga av oppdraget nå.