Refleksjon og praktisk arbeid etter fagfilmen

Ta utgangspunkt i filmen “Fem prinsipper for god skriveopplæring”. Bruk vedlagt arbeidsark.(Utskriftsversjon av arket nederst på sida.)

  1. Gå sammen i grupper på 3.
  2. Oppsummer kort hva som er sentralt i de fem prinsippene.
  3. Beskriv hvordan prinsippet kan omsettes til praksis i egne fag.
  4. Deling i plenum.