Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Erfaringsdeling fra økt 5

Oppdraget fra forrige samling var å prøve ut bruk av modelltekst eller skriveramme i undervisninga. Dere kunne hente inspirasjon ved å lese eksempler som var vedlegg til økt 5. 

Gi en kort presentasjon i gruppa/plenum:

  • Hvilke erfaringer gjorde du deg under utprøvingen?
  • Hvordan vil du jobbe videre med å utvikle elevenes skrivekompetanse?