Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Erfaringsdeling fra økt 1

Oppdraget fra forrige samling var å planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg der elevene jobber med fagtekst i tråd med deler av eller alle fasene i leseprosessen (før, under, etter). Gi en kort presentasjon til gruppa:

  • Hva gjorde elevene?
     
  • Hvordan fungerte opplegget?
     
  • Hvordan vil du arbeide videre med å bruke fasene i leseprosessen i teoritimene?