Erfaringsdeling fra økt 3

Oppdrag fra forrige samling var å prøve ut minst en av metodene du fikk. Du kunne også hente inspirasjon ved å lese om eksempler/undervisningsopplegg som var vedlegg til oppdraget. Gi en kort presentasjon i gruppa/plenum.

  • Hvilke erfaringer gjorde du deg under utprøvingen?
     
  • Hvordan vil du jobbe videre med å utvikle elevenes forståelse for ord og begreper?