Fagtekst: "Lesestrategier - en kunnskapsoversikt"

Lisbeth M. Brevik, Michael Tengberg og Linda Ekström står bak ein kunnskapsoversikt publisert i Bedre Skole nr 1, 2019. I kunnskapsoversikten viser dei korleis lærarar kan støtte elevane i å lære å lære gjennom arbeid med memorering,  fordjuping og kontrollstrategiar. 

Les og drøft artikkelen som fagleg fordjuping i skulen sitt vidare arbeid med lesestrategiar.

Lesestrategier - en kunnskapsoversikt