Fagfilm: Arbeid med ord og omgrep - innleiing og før lesing. Del 2.

Fagfilmen held fram og går nærare inn på korleis ein kan arbeide med ord og omgrep under lesing, og på kva for måtar ein kan leggje til rette for at elevane kan få bruke fagspråket sjølvstendig, både munnleg og skriftleg.

Ta gjerne notat undervegs i filmen. I neste øktelement er det lagt opp til diskusjon om filmen.