Arbeid med ord og omgrep - diskusjon i grupper

De har no sett korleis ein kan arbeide konkret med å utvikle elevane sine språklege ferdigheiter.

Diskuter spørsmålet under i grupper:

Det er ein klar samanheng mellom ordforråd og leseforståing. Kva type ord kan vere krevjande for elevane i dine fag, og korleis kan de arbeide med å utvikle elevane sitt ordforråd?