Å snakke saman om språk: Aktivering av forkunnskap

Parsamtale i lærargruppa.

  • Kva språkbakgrunn har du, og korleis er språkkvardagen din?
  • Nemn tre måtar ulike språk og dialekter kan vere ein ressurs i klasserommet?