Å snakke saman om språk: Refleksjonsoppgåve

Diskuter i lærargruppa, med bakgrunn i det faglege innlegget og artikkelen.

 1. To minutt individuelt arbeid.
  Skriv ned tre punkt som du tenkjer er viktige for språkarbeid i klasserommet.
   
 2. Gå saman i grupper på 3-4.
  Del punkta med dei andre i gruppa.
   
 3. Diskuter:                                                                                                                                                             
 • På kva måte snakkar eg om språk og dialekter i klasserommet?  
 • I kor stor grad, og korleis har eg arbeidd med nynorske tekstar og skriving på nynorsk på mellomsteget?