Lesestrategier: Samtale

Gå sammen i grupper og del notatene fra filmen. Diskuter:
 

  1. Hvis du tenker tilbake på undervisningsopplegget fra forrige oppdrag: Hvilke av følgende tankeprosesser ble elevene utfordret til: Huske, organisere, elaborere og utdype.
     
  2. Er det noen av disse tankeprosessene dere ser at elevene oftere blir utfordret til enn andre?