Lesestrategier: Prøv ut i praksis

Planlegg og prøv ut i undervisningen:

  1. Ta utgangspunkt i mål fra læreplanen og analyser frem hvilke formål med lesingen som kan være interessant for elevene å få.

  2. Velg en litt utfordrende tekst.

  3. Prøv særlig ut strategier for organisering og elaborering (se skjemaet under nedlastninger).

 

Noter ned observasjoner og erfaringer som du tar med til neste Språkløyper-samling:

  • Hva var formålet med lesingen?

  • Hva slags tekst fikk elevene?

  • Hvilke strategier tok dere i bruk?

Kilder:

Bråten, I. (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
Engen, L., og Helgevold, L. (2017). Leselosboka. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Roe, A. (2014). Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget