Hva er leseforståelse? Oppgave til neste gang

Kartlegg egen leseundervisningen i ulike fag i løpet av en vanlig uke. Bruk samme modell som i forrige oppgave, men nå som observasjonsskjema (se vedlagt dokument).

Noen hjelpespørsmål:

  • Hvilke tekster har elevene lest?
  • Hvilke leseaktiviteter deltok elevene i?
  • Har elevene brukt noen lesestrategier?
  • Hvilke forhold ved enkeltelever måtte du ta hensyn til?