Hva er leseforståelse? Oppgave

Jobb sammen to og to, eller tre og tre, med vedlagt arbeidsark (se under). 

  1. Ordskyen viser ord vi ofte bruker når vi snakker om lesing og leseundervisning. Se ordene i ordskyen i sammenheng med modellen fra fagfilmen. 
  2. Velg et ord, for eksempel «konsentrasjon» og diskuter om ordet handler om forhold ved teksten, leseren, aktiviteten eller kanskje forhold ved alle tre.
  3. Diskuter og skriv inn de ulike ordene der dere mener de hører mest hjemme (se vedlagt modell).

I plenum:

  • Har denne økten bidratt til større innsikt i hva leseforståelse innebærer? Utdyp svarene/tankene dine.
Image
oppgave modell
Image
ordsky