Hva er leseforståelse? Aktivering av forkunnskaper

Hjørneøvelse: 4 definisjoner på lesing

Den som leder økten leser høyt de fire ulike definisjonene på lesing, før de legges på ulike steder i rommet.

1. Still dere først ved en av definisjonene som du mener å ha hørt før.

  • Forklar hverandre hvordan dere forstår definisjonen.

2. Still dere nå ved en annen av definisjonene. Velg en som du ikke har hørt før, eller som vekker din interesse.

  • Forklar for hverandre hvordan dere forstår den og hvorfor du har stilt deg ved denne definisjonen.

3. Hver gruppe deler kort i plenum noen tanker fra samtalen.