Leseforståelsen: Prøv ut i praksis

1. Observerer elevene dine i en situasjon der de leser en tekst.

  • Hvem er det som ikke kommer i gang?

  • Hva gjør de elevene som ikke kommer i gang med lesingen?

  • Hvorfor tror du eleven ikke kommer i gang?

2. Diskuter resultatene av observasjonen, og velg et tiltak dere kan prøve ut, for eksempel å ha lesebestilling eller bruke en visualiseringsmetode. Se beskrivelsen av tiltak dere kan prøve ut i fagteksten dere nettopp har lest.