Fagtekst: Oppmerksomhet, visualisering og tro på egne ferdigheter påvirker leseforståelsen.

Den helhetlige modellen for leseforståelse viser tre dimensjoner; tekst, aktivitet og leseren som påvirker hverandre gjensidig. Fokus her er på leserdimensjonen, altså eleven som leser, og hvilke faktorer hos leseren som kan påvirke leseforståelsen.

Les fagteksten "Oppmerksomhet, visualisering og tro på egne ferdigheter påvirker leseforståelsen", og bruk lesetegn som noteringsstrategi når du leser: Sett et spørsmålstegn ved det du lurer på eller er ukjent. Utropstegn ved det du synes er viktig eller overraskende.