Å eksperimentere med skriving på nynorsk: Refleksjonsoppgåve (2)

Først åleine, så i grupper. Med bakgrunn i foredraget og filmen.

  • Skriv ned tre stikkord eller setningar du merka deg.
  • Vart det sagt noko overraskande som du ikkje har tenkt på før? Noko du stiller spørsmål ved?
  • Korleis rettleiar DU elevar i skriveprosessen, og kva ønskjer du å øve på vidare?