Å eksperimentere med skriving på nynorsk: Refleksjonsoppgåve

Gå saman i grupper.

Reflekter rundt det å lese høgt for elevane.

  • Del erfaringar med å lese høgt. (Oppdraget i økt 3)
  • Kva var det som gjorde at du opplevde samtalen som vellukka/mislukka?
  • Korleis ønskjer vi at språksamtalar i klasserommet skal vere?
  • Korleis kan eg som lærar leggje til rette for og etablere ein klasseromskultur med plass for positive samtalar om språk? (Jmf plakaten)