Opplæring den første tiden (2) - Oppfølging etter forrige økt

Gå sammen i grupper. Ta utgangspunkt i refleksjonsnotatet dere laget på bakgrunn av undervisningsopplegget dere har prøvd ut, og del erfaringer med hverandre.

  • Hva fungerte godt?
     
  • Hva kunne ha vært gjort annerledes?