Opplæring den første tiden (2) - Gruppediskusjon (2)

Diskuter i grupper eller i plenum:

  • Hvordan kan dere legge til rette for at elevene får brukt morsmålet sitt i arbeid med et nytt tema? Gi  konkrete eksempler.