Fagfilm: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing - del 3

Filmen viser hvordan kontaktlærere og skoler kan benytte resultater fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing for å følge opp og gi tilpasset opplæring til elever som har stagnert eller er kommet til kort i den første leseopplæringen. 

Når du ser filmen, ha med kartleggingsprøven dere jobbet med i forrige økt og noter stikkord for oppfølging av eleven.