Diskusjon – 2: Hvordan bruke stasjonsundervisning?

Diskuter i grupper med utgangspunkt i bildefortellingen "Hvordan bruke stasjonsundervisning?".

Individuelt (5 min.):

For de lærerne som allerede bruker stasjonsundervisning:

  • Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett forelesningen/fotostoryen?

For de lærerne som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere:

  • Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett forelesningen/fotostoryen?

Diskuter i grupper (15 min.):

For de lærerne som allerede bruker stasjonsundervisning:

  • Fikk dere noen nye ideer eller tanker om organisering og oppgavevalg som dere vil ta med dere videre?

For de lærerne som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere:

  • Hva er det viktigste dere tar med dere fra fotostoryen når dere nå skal bruke stasjonsundervisning i egen klasse?

Gjennomgang i plenum (10 min.):

Hver gruppe legger frem det de har diskutert i plenum.