Diskusjon – 1: Hvordan bruke stasjonsundervisning?

Diskuter spørsålene under i par. Noter noen momenter underveis og oppsummer i plenum.

To og to (5 min.):

For de lærerne som allerede bruker stasjonsundervisning:

  • Hvilke oppgavetyper har dere god erfaring med i stasjonsundervisning?
  • Hvorfor fungerer disse oppgavene godt?

For de lærerne som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere:

  • Hvilke oppgavetyper tenker dere at vil fungere godt i stasjonsundervisningen?
  • Hva skiller disse oppgavetypene fra de dere vanligvis bruker i klassen?

Oppsummering i plenum (5 min.):

Hver gruppe kommer med innspill i plenum om sine tanker rundt oppgaver og oppgavetyper i stasjonsundervisningen.